Dịch vụ tư vấn pháp luật : Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và

Dịch vụ tư vấn pháp luật : Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp

Dịch vụ tư vấn pháp luật : Tư vấn kê khai đăng ký thuế

1/ Địa chỉ nhận thông báo thuế: là địa chỉ giao dịch, nhận các văn bản và thông báo thuế do cơ quan Thuế gởi đến. Địa chỉ này có thể nằm ngoài địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp. 2/ Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: doanh nghiệp kê khai ngày dự tính

Dịch vụ tư vấn pháp luật : tư vấn thuế

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế luôn là vấn đề phức tạp và khó chịu nhất đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục thuế. Quý khách hàng đang cân nhắc lựa chọn một công ty dịch

Dịch vụ tư vấn pháp luật : Tư vấn kế toán thuế

Hệ thống pháp luật về thuế của Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng. Trên một số phương diện, nó trở lên rõ ràng hơn; nhưng ở những phương diện khác lại trở lên phức tạp hơn do hay thay đổi hơn. Dù doanh nghiệp bạn đang hoạt động hay chuẩn bị thành

Luật Sư Plus – Văn Phòng Luật Sư – Tư Vấn Pháp Luật – Luật Sư