Dịch vụ tư vấn pháp luật : Tư vấn kế toán thuế

Hệ thống pháp luật về thuế của Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng. Trên một số phương diện, nó trở lên rõ ràng hơn; nhưng ở những phương diện khác lại trở lên phức tạp hơn do hay thay đổi hơn.

143 luatt Dịch vụ tư vấn pháp luật : Tư vấn kế toán thuế

Dù doanh nghiệp bạn đang hoạt động hay chuẩn bị thành lập, hay bạn đang xem xét những dự án kinh doanh, việc hoạch định các cơ hội tiết kiệm thuế có vai trò đặc biệt quan trọng giúp bạn đạt tối đa hiệu quả kinh doanh, đồng thời giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng của thuế trong hiện tại cũng như tương lai.
Đội ngũ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm những chuyên gia tài giỏi với sự am hiểu sâu sắc Pháp luật và các quy định về thuế sẽ cung cấp các dịch vụ hiệu quả cho khách hàng:

  1. Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán;
  2. Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế;
  3. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế VAT;
  4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp;
  5. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu  ….,
  6. Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế;
  7. Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán;
  8. Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế;
  9. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của  pháp luật thuế;
  10. Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế..

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>